Skip to content

Aapo Immonen

Tietosuojavastaava, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Aapolla on pitkä ammatillinen ura turvallisuuden eri osa-alueita. Yliopisto-opintojen myötä hän kiinnostui terveydenhuollon hallinnollisesta- ja teknisestä tietoturvasta, jonka myötä Aapo siirtyi luontevasti tietoturva-asiantuntijan tehtäviin. Kokemusta hänelle on kertynyt sekä yksityiseltä että kuntasektorilta. Nyt Aapo on toiminut noin seitsemän vuotta Valtorissa, joista noin neljä viimeistä vuotta tietosuojavastaavana. Aapon erityisosaamisena voidaan pitää holistisen viitekehyksen tuominen tietosuojahaasteiden ratkaisemiseksi hyödyntämällä tiedolla johtamisen teoriaa.

Aapon mielenkiinnon kohteena on tietosuojan toteutuminen pilvipalveluissa ja tekoälyssä. Hän on ollut Valtorissa kehittämässä tietosuojan hallintamallia, jonka tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti rekisteröidyn oikeuksien toteutumista digitaalisissa ympäristöissä. Aapo toimii myös tietosuoja-asiantuntijana DigiFinlandin koordinoimassa Cirrus-hankkeessa, jonka tavoitteena on edesauttaa pilvitransformaatiota Suomen julkisella sektorilla.

Aapo on ollut vahvasti kehittämässä Valtoin tietosuojatyötä GDPR:n ja kansallisten tietosuojavaatimusten mukaiseksi. Lisäksi hän kehittää aktiivisesti itseään tekemällä alan tutkimustyötä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Aapo Immonen

Blogikirjoituksissa