Skip to content

Vaatimus­määrittelyn koulutukset

Vaatimusmäärittelyiden tarpeet muuttuvat jatkuvasti – päivitä ajankohtainen osaamisesi koulutuksissa

Vaatimusmäärittelyt ovat olennaisia asiakirjoja kaikissa ohjelmistokehitysprojekteissa. Ne sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen järjestelmän halutusta toiminnallisuudesta ja suunnittelusta, ja ne toimivat koko kehitysprosessin etenemissuunnitelmana. Hyvin kirjoitettu vaatimusmäärittely on ratkaisevan tärkeä sen varmistamiseksi, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät, mitä on tehtävä ja miten se pitäisi tehdä.

Kouluttautuminen on edellytys siihen, että yritykseltänne löytyy ajankohtaisin osaaminen vaatimusmäärittelyn tarpeita varten. Uploadista löydät laadukkaita vaatimusmäärittelyn koulutuksia eturivin kouluttajien vetämänä. Koko tarjontamme löydät täältä.

Haaveissa päivitys koko tiimille? Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille – pyydä tarjousta.

Miten tehdä vaatimusmäärittely? Nappaa huippuasiantuntijoiden vinkit koulutuksista.

Vaatimusmäärittelyn kirjoittaminen on tärkeä vaihe missä tahansa ohjelmistokehitysprojektissa. Se toimii koko kehitysprosessin perustana, ja on olennaista, että kaikki sidosryhmät ymmärtävät, mitä vaatimukset ovat, ennen kuin projektissa voidaan edetä. Ajankohtainen osaaminen vaatimusmäärittelyn kirjoittamiseen auttaa varmistamaan, että kaikilla projektiin osallistuvilla on selkeä käsitys siitä, mitä on tehtävä.

Mitä kattavan vaatimusmäärittelyn kirjoittamiseen kuuluu?

Vaatimusmäärittely sisältää kokonaisuudessa muun muassa seuraavia aiheita: projektin laajuuden määrittely, sidosryhmien tunnistaminen, käyttäjävaatimusten kerääminen, käyttötapausten luominen, toiminnallisten ja muiden kuin toiminnallisten vaatimusten dokumentointi, hyväksymiskriteerien kehittäminen ja paljon muuta.

Ensimmäinen askel vaatimusmäärittelyn kirjoittamisessa on määritellä projektin laajuus. Tähän olisi sisällytettävä kaikki ohjelmistokehitysprosessin näkökohdat, kuten käyttöliittymäsuunnittelu, järjestelmäarkkitehtuuri, tietokantasuunnittelu, turvallisuusnäkökohdat, suorituskykymittarit ja muut tekniset yksityiskohdat. Soveltamisalaan olisi sisällytettävä myös kaikki muut kuin tekniset näkökohdat, kuten oikeudelliset tai lainsäädännölliset kysymykset, jotka on mahdollisesti otettava huomioon kehitystyön aikana.

Kun laajuus on määritelty, on aika alkaa kerätä tietoa käyttäjien tarpeista ja odotuksista sidosryhmiltä. Tähän sisältyy palautteen kerääminen asiakkailta tai käyttäjiltä, jotka käyttävät ohjelmistoa sen valmistuttua. Näiden tietojen kerääminen auttaa tekemään päätöksiä ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista, jotka on sisällytettävä, jotta tuote vastaa asiakkaiden tarpeita. On myös tärkeää pohtia uuden teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyviä mahdollisia riskejä, jotta niihin voidaan puuttua kehityksen aikana.

Kun kaikki asiaankuuluvat tiedot on kerätty, on aika alkaa kirjoittaa erityisiä vaatimuksia jokaiselle tuotesuunnitteluasiakirjaan (PDD) sisältyvälle ominaisuudelle tai toiminnolle. Asiakirjassa olisi kuvattava selkeästi kukin vaatimus, mukaan lukien sen tarkoitus, odotettu tulos (odotetut tulokset), toteutusta koskevat rajoitukset (jos sovellettavissa), testausmenettelyt (jos sovellettavissa) ja kaikki muut asiaankuuluvat yksityiskohdat, jotka liittyvät sen toteuttamiseen tai loppukäyttäjien käyttöön. Lisäksi jokaiselle vaatimukselle olisi määriteltävä prioriteettitaso, joka osoittaa, kuinka tärkeä se on suhteessa muihin PDD:n sisältämiin ominaisuuksiin tai toimintoihin, jotta kehittäjät tietävät, mitkä vaatimukset ovat kriittisimpiä tehdessään päätöksiä toteutusstrategioista tai aikatauluista.

Kun kaikki vaatimukset on kirjattu PDD-asiakirjaan, sidosryhmien on tarkistettava se ennen kuin kehittäjät hyväksyvät sen toteutettavaksi. Tämä tarkistusprosessi varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät tarkalleen, mitä on tehtävä, jotta hanke voidaan saattaa onnistuneesti päätökseen asiakkaan odotusten mukaisesti, ja samalla minimoidaan riskit, jotka liittyvät odottamattomiin ongelmiin, jotka ilmenevät myöhemmin tuotantosyklin kehitys- tai käyttöönottovaiheessa.

Vaatimusmäärittelykoulutus etänä, verkossa tai paikan päällä – mikä tapa sinulle sopii parhaiten?

Päivitä osaamisesi koulutuksessa ja varmista, että ohjelmistoprojektisi lähtevät liikkeelle vakaalta pohjalta heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Näin vältät kalliit viivästykset, jotka johtuvat sidosryhmien välisestä väärinymmärryksestä kehitysprosessin eri vaiheissa!

Meillä voit kouluttautua etänä, verkossa tai paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii parhaiten. Useat koulutuksemme ovat hybriditoteutuksia, jolloin voit valita, oletko paikan päällä vai virtuaalisesti linjoilla. Järjestämme vaatimusmäärittely-aiheisia koulutuksia lähiopetuksena meren rannan lähettyvillä Espoon Keilaniemessä. Virtuaalikoulutuksissa paikkana toimivat yleensä Zoom ja toisinaan myös Teams. Kysy rohkeasti käytännön toteutustapoja tai muita koulutukseen liittyviä suunnitelmia – katso myös usein kysytyt kysymykset.

Upload on osa Professiota, joka on Suomen suurin B2B-tapahtumien ja -koulutusten järjestäjä. Meillä on jo 16 vuoden kokemus eri alojen ammattilaisten osaamisen päivittämisestä. Löydät meiltä myös alan tärkeimmät tapahtumat – katso esimerkiksi Strategy talk CIO ja CIO Nordic.