Skip to content

Ohjelmistokehitys­koulutukset

Ohjelmistokehittäjä – nosta osaamisesi huippuun koulutuksessa.

Kouluttautuminen on edellytys siihen, että sinulta löytyy ajankohtaisin osaaminen tulevaisuuden tarpeita varten. Uploadista löydät kattavan valikoiman laadukkaita ohjelmistokehityksen koulutuksia eturivin asiantuntijoiden vetämänä. Koko tarjontamme löydät täältä.

Haaveissa päivitys koko tiimille? Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille – pyydä tarjousta.

5 tekijää, jonka takia jatkuva koulutus on tärkeää ohjelmistokehittäjälle.

Ohjelmistokehitys on jatkuvasti kehittyvä ala, joka vaatii menestyäkseen ainutlaatuisen yhdistelmän taitoja, tietoja ja kokemusta. Ohjelmistokehittäjillä on oltava oikeanlaiset taidot koodauksesta virheenkorjaukseen ja ongelmanratkaisuun, jotta he voivat menestyä. Seuraavassa on lueteltu viisi keskeisintä tekijää, jotka ovat tärkeitä ohjelmistokehittäjälle ja vaativat jatkuvaa kouluttautumista:

  1. Tekninen tietämys: Ohjelmistokehittäjän työn tärkein osa-alue on syvällinen ymmärrys valitsemansa kielen tai alustan teknisistä näkökohdista. Tähän ei kuulu pelkästään koodaamisen osaaminen vaan myös sen taustalla olevien periaatteiden ymmärtäminen ja kyky vianmääritykseen ja -ratkaisuun ongelmien ilmaantuessa.
  2. Ongelmanratkaisutaidot: Ohjelmistokehittäjien on kyettävä ajattelemaan laatikon ulkopuolella, kun on kyse monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta. Heidän pitäisi pystyä tunnistamaan kuvioita ja trendejä tietokokonaisuuksista sekä kehittämään luovia ratkaisuja vaikeisiin haasteisiin.
  3. Yhteistyö: Työskentely muiden ihmisten kanssa on olennaisen tärkeää tällä alalla menestymisen kannalta; ohjelmistokehittäjät tarvitsevat vahvoja viestintätaitoja, jotta he voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä tiiminsä tai organisaationsa muiden jäsenten kanssa. Heillä on myös oltava erinomaiset ihmissuhdetaidot, jotta he voivat rakentaa suhteita asiakkaisiin tai asiakkaisiin ja tarjota heille parasta mahdollista palvelua tai tuotetta.
  4. Sopeutumiskyky: Ohjelmistokehittäjien on pysyttävä uuden kehityksen kärjessä pysyäkseen kilpailukykyisinä alallaan, koska teknologia kehittyy jatkuvasti nopeaa vauhtia. Heillä pitäisi olla avoin mieli uusien teknologioiden oppimisessa ja heidän pitäisi olla valmiita sopeutumaan nopeasti tarvittaessa.
  5. Huomio yksityiskohtiin: Pienetkin virheet voivat johtaa suuriin ongelmiin, joten ohjelmistokehittäjien on oltava tarkkana myös näennäisesti pienissä yksityiskohdissa, kuten syntaksivirheissä tai koodinpätkien kirjoitusvirheissä. Yksityiskohtiin paneutuminen auttaa varmistamaan, että kaikki hankkeet saatetaan loppuun tarkasti ja tehokkaasti ilman, että kehitysvaiheiden aikana tapahtuneesta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuvia ongelmia ilmenee myöhemmin.

Kaikki nämä ominaisuudet yhdessä luovat monipuolisen yksilön, joka pystyy tuottamaan laadukasta työtä, noudattamaan määräaikoja ja tarjoamaan poikkeuksellista asiakaspalvelua – ominaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä ohjelmistokehittäjänä menestymisen kannalta!

Mitä on ketterä ohjelmistokehitys? Miten koulutus tukee sitä?

Ketterä ohjelmistokehitys on ohjelmistokehitysmenetelmä, jossa keskitytään toimittamaan toimiva ohjelmisto nopeasti ja tehokkaasti. Siinä käytetään iteratiivista lähestymistapaa korkealaatuisten tuotteiden luomiseksi lyhyissä sykleissä, jolloin sidosryhmiltä ja käyttäjiltä saadaan usein palautetta. Ketterät menetelmät perustuvat yhteistyön, itseorganisoitumisen ja jatkuvan parantamisen periaatteisiin.

Ketterissä menetelmissä korostetaan toimivan ohjelmiston nopeaa toimittamista kattavan dokumentoinnin sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimit keskittyvät luomaan ensin tärkeimmät ominaisuudet ja lisäävät niitä sitten tarpeen mukaan. Tavoitteena on toimittaa asiakkaalle arvoa mahdollisimman pian sen sijaan, että odotettaisiin, kunnes kaikki vaatimukset on täytetty. Näin voidaan reagoida nopeammin asiakkaiden tarpeiden tai markkinaolosuhteiden muutoksiin.

Ketterät tiimit käyttävät erilaisia tekniikoita, joiden avulla ne voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä. Näitä ovat esimerkiksi pariohjelmointi (kaksi kehittäjää kirjoittaa koodia yhdessä), testivetoinen kehitys (testien kirjoittaminen ennen koodausta) ja standup-palaverit (lyhyet päivittäiset kokoukset, joissa tiimin jäsenet keskustelevat edistymisestä). Lisäksi ketterät tiimit käyttävät paljon viestintävälineitä, kuten pikaviestejä ja videoneuvotteluja, pitääkseen yhteyttä toisiinsa koko projektin elinkaaren ajan.

Ketterät menetelmät edistävät myös avoimuutta kehittäjien, asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien välillä tekemällä edistymisestä näkyvää säännöllisillä päivityksillä tai esittelyillä tuotteen nykytilasta. Näin varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on selkeä käsitys siitä, mitä kehitetään ja milloin se toimitetaan.

Kaiken kaikkiaan ketterä ohjelmistokehitys on tehokas tapa, jolla tiimit voivat kehittää laadukkaita tuotteita nopeasti ja reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin tai markkinaolosuhteisiin reaaliaikaisesti. Käyttämällä iteratiivista lähestymistapaa, jossa sidosryhmiltä ja käyttäjiltä saadaan usein palautetta, ketterät tiimit voivat varmistaa, että niiden tuotteet vastaavat asiakkaiden odotuksia ilman, että laatu tai toimitusnopeus kärsivät.

Ajankohtaisimmat koulutukset ohjelmistokehittäjälle löydät meiltä.

Uploadin valikoimasta löydät suositut ohjelmistokehityksen koulutukset tärkeimmistä teemoista. Tarjolla on muun muassa nämä aiheet:

Ohjelmistokehittäjän koulutus etänä, verkossa tai paikan päällä – mikä tapa sinulle sopii parhaiten?

Meillä voit kouluttautua etänä, verkossa tai paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii parhaiten. Useat koulutuksemme ovat hybriditoteutuksia, jolloin voit valita, oletko paikan päällä vai virtuaalisesti linjoilla. Järjestämme ohjelmistokehitys -aiheisia koulutuksia lähiopetuksena meren rannan lähettyvillä Espoon Keilaniemessä. Virtuaalikoulutuksissa paikkana toimivat yleensä Zoom ja toisinaan myös Teams.

Valitsitpa ohjelmistokehityskoulutuksen verkossa tai paikan päällä, sisältö pysyy samana – koulutuksissamme korostetaan interaktiivisuutta. Pyrimme rentoon ja avoimeen vuorovaikutukseen, josta kaikki osallistujat saisivat parhaat hyödyt koulutuksista. Kouluttajamme varmistavat, että kaikki oppivat ja innostuvat!

Joten kumman tavan valitsisit? Kyse on sinusta itsestäsi – ja tietysti myös siitä, avautuuko työnantajasi lompakko matka- ja majoituskuluihin. Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä pääset kokemaan kollegoiden ja huippukouluttajien läsnäolon. Kysy rohkeasti käytännön toteutustapoja tai muita koulutukseen liittyviä suunnitelmia – katso myös usein kysytyt kysymykset.

Upload on osa Professiota, joka on Suomen suurin B2B-tapahtumien ja -koulutusten järjestäjä. Meillä on jo 16 vuoden kokemus eri alojen ammattilaisten osaamisen päivittämisestä. Löydät meiltä myös IT-alan tärkeimmät tapahtumat – katso esimerkiksi Strategy talk CIO ja CIO Nordic.