Skip to content

Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka -koulutukset

Miten hyödyntää tekoälyä? Kuule ajankohtaisimmat vinkit koulutuksissa

Kouluttautuminen on edellytys siihen, että yritykseltänne löytyy ajankohtaisin osaaminen tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan tulevaisuuden tarpeita varten. Uploadista löydät kattavan valikoiman laadukkaita tekoäly ja ohjelmistorobotiikka -aiheisia koulutuksia eturivin kouluttajien vetämänä. Koko tarjontamme löydät täältä.

Haaveissa päivitys koko tiimille? Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille – pyydä tarjousta.

Kuinka hyödyntää tekoälyä automaation ja tehokkuuden edistämiseksi? Löydä uusia ratkaisuja koulutuksissa!

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä organisaatiot käyttävät yhä useammin tekoälyä automaation ja tehokkuuden lisäämiseksi. Tekoälyllä on potentiaalia mullistaa yritysten toimintatavat automatisoimalla arkipäiväisiä tehtäviä ja tarjoamalla arvokkaita oivalluksia, jotka voivat auttaa virtaviivaistamaan toimintoja. Valjastamalla tekoälyn voiman yritykset voivat vähentää kustannuksia, parantaa asiakaspalvelua ja lisätä kilpailuetua.

Ensimmäinen askel tekoälyn voiman hyödyntämisessä on sen mahdollisuuksien ymmärtäminen. Tekoälyjärjestelmät on suunniteltu oppimaan tiedoista ja tunnistamaan malleja päätösten tai ennusteiden tekemiseksi. Näin ne voivat automatisoida prosesseja, kuten asiakassegmentointia tai ennakoivaa analytiikkaa, jotka muuten vaatisivat manuaalista työtä tai kalliita ohjelmistoratkaisuja. Lisäksi tekoälyllä toimivia algoritmeja voidaan käyttää muun muassa petosten havaitsemiseen, luonnollisen kielen käsittelyyn (NLP) ja tietokonenäköön.

Kun yritys ymmärtää, minkä tyyppisiä tehtäviä se haluaa automatisoida tekoälyn avulla, sen on määritettävä, mitkä työkalut sopivat parhaiten sen tarpeisiin. Markkinoilla on nykyään saatavilla monenlaisia tekoälytyökaluja, kuten koneoppimisalustoja, syväoppimisympäristöjä, luonnollisen kielen prosessointimoottoreita, tietokonenäkökirjastoja ja paljon muuta. Jokaisella työkalulla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten yritysten on tärkeää arvioida huolellisesti vaihtoehdot, ennen kuin ne tekevät päätöksensä siitä, mitä työkalua niiden tulisi käyttää.

Lopuksi yritysten on varmistettava, että niillä on käytettävissään riittävästi dataa, jotta tekoälyjärjestelmä olisi tehokas. Data on tekoälyjärjestelmän käyttövoima, joten ilman riittävää määrää dataa organisaatio ei pysty saamaan algoritmeistaan tarkkoja tuloksia tai saamaan merkityksellistä tietoa toiminnastaan. Yritysten tulisi myös harkita investoimista laadunvarmistustoimenpiteisiin, kuten automaattisiin testauskehyksiin tai suorituskyvyn seurantaratkaisuihin, jotta voidaan varmistaa tarkkuus kaikissa järjestelmän suorituskyvyn osa-alueissa ajan mittaan.

Hyödyntämällä tekoälyn voimaa organisaatiot voivat avata uusia automaation ja tehokkuuden tasoja toiminnoissaan ja samalla vähentää manuaaliseen työhön tai kalliisiin ohjelmistoratkaisuihin liittyviä kustannuksia. Kunhan yritykset ottavat tarvittavan ajan ymmärtää, minkä tyyppisiä tehtäviä ne haluavat automatisoida tekoälyn avulla, ja arvioivat, mitkä työkalut sopivat parhaiten näihin tarpeisiin, ja varmistavat samalla pääsyn riittäviin tietolähteisiin, niiden pitäisi pystyä maksimoimaan investoinnin tuotto tästä teknologiasta tulevaisuudessa.

Tekoäly muuttaa maailmaamme nopeasti – pysy mukana kehityksessä kouluttautumalla

Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja yksi jännittävimmistä tulevista muutoksista on tekoälyn (AI) nousu. Tekoäly on jo alkanut mullistaa monia elämämme osa-alueita terveydenhuollosta liikenteeseen, ja sen mahdollisuudet tuleviin muutoksiin ovat valtavat. Tässä artikkelissa tutkimme, miten tekoäly muuttaa maailmaamme lähitulevaisuudessa.

Yksi alue, jolla tekoälyllä on suuri vaikutus, on terveydenhuolto. Hyödyntämällä tietoon perustuvia oivalluksia ja ennakoivaa analytiikkaa tekoäly voi auttaa lääkäreitä diagnosoimaan sairauksia tarkemmin ja nopeammin kuin koskaan ennen. Sitä voidaan käyttää myös potilaiden etäseurantaan, mikä mahdollistaa yksilöllisemmän hoidon, jossa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Lisäksi kehitteillä on tekoälyllä toimivia robotteja, jotka voivat avustaa leikkauksissa ja muissa lääketieteellisissä toimenpiteissä.

Tekoäly voi myös auttaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa automatisoimalla arkipäiväisiä tehtäviä, kuten asiakaspalvelukyselyitä tai tietojen syöttämistä. Tämä vapauttaisi työntekijöiden aikaa, jotta he voisivat keskittyä arvokkaampiin toimintoihin, kuten tuotekehitykseen tai strategiseen suunnitteluun. Lisäksi tekoälyä voitaisiin käyttää suurten tietomäärien analysointiin nopeasti ja tarkasti, jotta yritykset voisivat tehdä parempia päätöksiä toiminnastaan tai markkinointistrategioistaan.

Tekoälyllä on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka muokkaavat elämäämme tulevina vuosina – terveydenhuollon parannuksista yritystoiminnan tehokkuuden lisäämiseen – ja se lupaa tuoda mukanaan monia myönteisiä muutoksia matkan varrella!

Tekoäly- tai ohjelmistorobotiikkakoulutus etänä, verkossa tai paikan päällä – mikä tapa sinulle sopii parhaiten?

Meillä voit kouluttautua etänä, verkossa tai paikan päällä, juuri niin kuin sinulle sopii parhaiten. Useat koulutuksemme ovat hybriditoteutuksia, jolloin voit valita, oletko paikan päällä vai virtuaalisesti linjoilla. Järjestämme tekoäly- tai ohjelmistorobotiikkakoulutuksia lähiopetuksena meren rannan lähettyvillä Espoon Keilaniemessä. Virtuaalikoulutuksissa paikkana toimivat yleensä Zoom ja toisinaan myös Teams.

Valitsitpa tekoäly- tai ohjelmistorobotiikkakoulutuksen verkossa tai paikan päällä, sisältö pysyy samana – koulutuksissamme korostetaan interaktiivisuutta. Pyrimme rentoon ja avoimeen vuorovaikutukseen, josta kaikki osallistujat saisivat parhaat hyödyt koulutuksista. Kouluttajamme varmistavat, että kaikki oppivat ja innostuvat!

Joten kumman tavan valitsisit? Kyse on sinusta itsestäsi – ja tietysti myös siitä, avautuuko työnantajasi lompakko matka- ja majoituskuluihin. Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä pääset kokemaan kollegoiden ja huippukouluttajien läsnäolon. Kysy rohkeasti käytännön toteutustapoja tai muita koulutukseen liittyviä suunnitelmia – katso myös usein kysytyt kysymykset.

Upload on osa Professiota, joka on Suomen suurin B2B-tapahtumien ja -koulutusten järjestäjä. Meillä on jo 16 vuoden kokemus eri alojen ammattilaisten osaamisen päivittämisestä. Löydät meiltä myös alan tärkeimmät tapahtumat – katso esimerkiksi Strategy talk CIOCIO Nordic ja AI & Business strategies.