Skip to content

Mikko Aho

Datakeskusguru

Mikko on työskennellyt datakeskusalalla vuodesta 2011 alkaen datakeskusinfrastruktuuria toimittavassa Rittal Oy:ssä. Hän on samalla työskennellyt myös aktiivisesti alan kehittämistyössä Suomessa, mm. rooleissaan Suomen datakeskusyhdistyksen (FDCA ry) perustajana ja hallituksen jäsenenä, sekä Suomen standardisoimisliiton (SFS) Resurssitehokkaat datakeskukset seurantaryhmän puheenjohtajana.

Mikon haluna on kehittää alaa kokonaisvaltaisesti Suomessa sekä kiinnostavaksi sijoituskohteeksi kotimaisille että ulkomaisille datakeskusalan toimijoille, että ammattitaitoista työntekijäkuntaa houkuttelevaksi. Mikolla on laaja osaaminen ja ymmärrys sekä datakeskusalan teknologioista, että liiketoiminnallisista pääperiaatteista ja lainalaisuuksista. Hänellä on myös kyky kertoa monimutkaisistakin asioista hyvin kansantajuisesti ja kiinnostavasti.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Mikko Aho

Blogikirjoituksissa