Skip to content

Paavo Kotinurmi

Tekniikan tohtori tietotekniikka (Aalto/Teknillinen korkeakoulu), General Manager, Wärtsilä

Paavo on työskennellyt integraatioiden parissa yli 20 vuotta. Teorian ja integraatioiden opettaminen tulivat hänelle tutuksi opettavana tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto). Yritysten välisiin integraatioihin liittyvän väitöskirjan valmistumisen jälkeen Paavo on toiminut Wärtsilässä vuodesta 2008 eri positioissa integraatioiden parissa soveltamassa teoriaa käytännössä. Tänä aikana Paavo on ollut asiantuntijana, arkkitehtina ja ohjausryhmäjäsenenä monissa projekteissa, joissa integraatiot ovat olleet isossa roolissa.

Hän on ollut merkittävässä roolissa siitä, että globaalien integraatioiden rakentaminen ja tukeminen on nyt ennakoitavampaa ja kustannustehokkaampaa perustuen hyviin käytäntöihin, uudelleenkäytettävyyteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Kokemusta Paavolle on kertynyt sekä järjestelmien päivityksistä, ESB ja API MGMT järjestelmäprojekteista sekä ihan päivittäisestä työstä integraatioiden kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Paavo Kotinurmi

Blogikirjoituksissa