Skip to content

Saara Ryhtä, Partner, Asianajaja

Lexia Asianajotoimisto Oy

Saara on osaava ja toimialan hyvin tunteva ICT -juristi ja liikejuridiikan ammattilainen, joka neuvoo asiakkaita monipuolisesti mm. globaaleissa teknologiahankkeissa, ulkoistuksissa sekä erilaisissa projekti- ja palvelusopimuksissa. Saaralla on asiakkaita aina listayhtiöistä startuppeihin ja kokemusta sekä ostajien että myyjien puolelta. Lexialla Saara toimii ICT ja corporate advisory -tiimin vetäjänä. Saara on ennen asianajouraansa toiminut pitkään myös lakiasianjohtajana ja yritysjuristina. Julkisissa hankinnoissa Saara on edustanut sekä hankintayksiköitä (mm. toimiessaan Kauppatalo Hanselin yhtiölakimiehenä) että tarjoajia (esim. Fujitsun lakiasiainjohtajana). Saara tunnetaan liiketoimintalähtöisenä juristina ja taitavana neuvottelijana.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Saara Ryhtä

Blogikirjoituksissa