Skip to content

Samuel Alegre

IAM Business Consultant, Intragen

Porista käsin maailmaa parantava Samuel Alegre on työskennellyt identiteetin- ja pääsynhallinnan konsulttina hyvinkin vaihtelevissa toimeksiannoissa eri asiakassegmenteissä aina finanssialalta valmistavaan teollisuuteen viimeisen 5 vuoden ajan.

Työssään Samuel on lukuisten asiakasprojektien lisäksi ollut kehittämässä tehokkaampia tapoja keskeisten IAM-vaatimusten määrittämiseen sekä malleja organisaation IAM-kypsyystason muodostamiseen. Ehdottomia vahvuuksia on kyky hahmottaa prosesseja ja niiden pullonkauloja. Tämä yhdistettynä vahvaan data-osaamiseen, sekä tietoturvatuntemukseen on tarjonnut työvälineitä asiakkaiden auttamiseen identiteetin- ja pääsynhallinnan hankkeissa. Oli kyse sitten automatisoinnin lisäämisestä tai riskien pienentämisestä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Samuel Alegre

Blogikirjoituksissa