Skip to content

Tomi Valanne

Kokonaisarkkitehtuurin asiantuntija ja valmentaja, QPR Software Plc

Tomi on kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja mallintamisen asiantuntija. Hän on tehnyt mallinnukseen liittyviä projekteja niin julkisen kuin yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa. Lisäksi hän on tukenut ja valmentanut useita organisaatioita kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa.

Tomilla on pitkä kokemus prosessi-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureista ja tiedonhallinnasta painottuen opetusalalta saatuun kokemukseen. Hän tuntee ja hallitsee hyvin erilaiset kokonaisarkkitehtuurin viitekehitykset ja menetelmät sekä osaa hyödyntää niitä yhteentoimivuuden edistämiseksi. Tomilta löytyy näkemystä ja osaamista tietojärjestelmien sekä organisaation IT-infran kehittämiseen liiketoimintalähtöisesti, jotka kuuluvat hänen vahvuuksiinsa sekä erityisiin mielenkiinnon kohteisiin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tomi Valanne

Blogikirjoituksissa