Skip to content

Tuukka Kekarainen

Identity and Access Management Architect, Information Security Cyber Security, Wärtsilä

”Tuukan IT-ura käynnistyi jo viime vuosituhannen puolella globaalin B2C portaalin web-sovelluskehittäjänä keskittyen jo tuolloin käyttäjien rekisteröintiin sekä tunnistuksen- ja pääsynhallinnan menetelmiin.

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana hänen tehtävänkenttänään on ollut IAM-arkkitehdin rooli niin tunnistuspalveluiden kehitys- ja käyttöönottotehtävissä kuin myös tavoitearkkitehtuurin ja roadmapin laatimisessa.

 

Nykyisessä tehtävässään hän luotsaa Wärtsilän matkaa käyttövaltuushallinnan prosessien implementoimisessa moderniin ServiceNow pohjaiseen IAM-järjestelmään.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Tuukka Kekarainen

Blogikirjoituksissa