Skip to content

Milloin: 26.-27.9.2023

Miten: Hybriditapahtuma

Missä: Espoo & Live Stream

Miksi: Enterprise Architecture 2023 -tapahtuma kokoaa yhteen alan kirkkaimmat osaajat ympäri Suomen ratkomaan sitä, mikä on tulevaisuuden kokonaisarkkitehtuurin menestyksen salaisuus.

Lue lisää Ohjelma

#enterprisearchitecture2023

Varmista paikkasi tapahtumaan

 

Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

Tulevaisuuden suuntaviivat määritetään täällä – oletko mukana?

Miten luodaan liiketoimintaa tukeva arkkitehtuurimalli? Entä miltä näyttää tulevaisuuden ratkaisut? Mihin riskeihin tulee varautua juuri nyt? 

Rohkeimmat ratkaisut & ajankohtaisimmat teemat – eturivin asiantuntijoiden johdolla.

Oletko valmis murtamaan vanhat kaavat ja kehittymään? Tänä vuonna TOP-teemoja ovat muun muassa tulevaisuuden tärkeimmät arkkitehtuurikäytännöt, ulkoistamisen riskit IT-arkkitehtuurin näkökulmasta, tietoturvallinen sovellusarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria sekä ketterät menetelmät. Luvassa on lukuisia käytännön case-esityksiä, joista saat hyödyllisiä vertailukohtia oman toimintasi kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan vuoden odotetuimpaan tapahtumaan, jossa selvitämme parhaita käytäntöjä ja luomme uutta kokonaisarkkitehtuurin saralla!

KÄYTÄNNÖT

Parhaat käytännöt arkkitehtuurityössä

ULKOISTAMINEN

Ulkoistamisen riskit IT-arkkitehtuurin näkökulmasta

ROOLI

Miten luodaan liiketoimintaa tukeva arkkitehtuurimalli?

KETTERYYS

Ketterien menetelmien soveltaminen ja integroiminen

 

Juontaja, joka takaa polttavimmat keskustelunaiheet.

Niklas Wallenius

Senior Advisor, IT Architect at Wallenius Consulting Oy

Niklas tietää, miten luodaan aidosti mielenkiintoisia keskusteluita, jotka eivät jätä kuulijoita kylmäksi. Hän on pitkän linjan ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja arkkitehtuurien parissa hän on tehnyt töitä yli 15 vuotta.

Niklas on erikoistunut liiketoimintalähtöisen IT:n ja arkkitehtuurien kehittämiseen ja käy työssään paljon keskusteluja ylimmän johdon kanssa. Hän on osallistunut lukuisten suomalaisten yritysten IT-strategioiden ja teknologiaroadmapien laatimiseen.

Puhujat suoraan huipulta – lavalla 2023

Tietojärjestelmätieteen professori, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Matti Rossi

Matti on erittäin arvostettu tutkija, joka on omistautunut tietojärjestelmien kehittämisen ongelmien ratkaisemiseen. Hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet laajoihin ERP- ja arkkitehtuurihankkeisiin ja niiden organisationaalisiin vaikutuksiin sekä avoimen datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Matti on saanut vuoden 2013 TAF:in Millenium Distinction Award:in avoimen koodin ja -datan tutkimuksesta, mikä osoittaa hänen poikkeuksellisen korkean tasonsa tietojärjestelmien alan asiantuntijana. Hän on myös uusimpien aiheiden edelläkävijä, joka tutkii datan omistajuutta ja sen tuotteistamista. Hänen kattava kokemuksensa liiketoiminnasta ja tietojärjestelmistä auttaa häntä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja kehittämään heille räätälöityjä ratkaisuja.

Data Management & Quality palveluiden vetäjä, Loihde Advance

Kea Kangas-Lång

Kea on työskennellyt erilaisissa rooleissa sekä useiden suurten yritysten, että julkissektorin Master Data -hankkeissa. Hänellä on erityisen vahva kokemus tiedon hallintamallin (Data Governance) kehittämisestä ja jalkauttamisesta, tiedonhallinnan prosessien upottamisesta liiketoimintaprosesseihin, tietomalleista sekä erilaisista MDM-arkkitehtuureista. Hän on myös mukana AIGA-hankkeessa, joka keskittyy algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen.

Senior Consultant, CGI

Eetu Niemi

Eetu Niemi Eetu Niemi (KTM, FT) on kokenut arkkitehtuurin moniosaaja, joka on työskennellyt yli 15 vuotta kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurikonsulttina CGI:llä, Coalassa ja Accenturella. Hän on arkkitehtuuroinut useita kymmeniä organisaatioita ja ratkaisuja eri toimialoilla. Eetu korostaa kokonaisarkkitehtuurin merkitystä palveluammatin näkökulmasta ja painottaa laadukkaiden arkkitehtuurikuvausten hyödyntämistä yhdessä liiketoiminnan, ICT:n asiantuntijoiden ja johdon kanssa kevyellä ja ketterällä hallintamallilla. Onnistumisen merkkejä ovat johtajien ja projektipäälliköiden ilo sekä kutsut strategiaan ja päätöksentekoon.

CSPO, Nordics & Baltics, Huawei

Marja Dunderfelt

Marjalla on laaja-alainen kokemus tieto- ja kyberturvallisuudesta. Hän on toiminut yli 25 vuotta erilaisissa turvallisuustehtävissä mm. monikansallisen teleoperaattorin palveluksessa, joista yli 10 vuotta sekä Suomen maayhtiön että konsernin turvallisuusjohtajan tehtävissä. Hän on toteuttanut useita turvallisuusorganisaation, turvallisuusjärjestelmien ja prosessien muutosjohtamiseen liittyneitä tehtäviä mm. rakentanut Global SOCin, tuottanut sille kyberstrategian ja jalkauttanut sen. Tällä hetkellä Marja toimii teknologiajätti  Huawein Pohjois- ja Baltianmaiden  kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtajana.

Founder, EATalks

Sami Haapanen

Samilla on 20 vuoden kokemus kokonaisarkkitehtuurin johtamisesta yrityksistä kuten KONE, Posti, SSAB Europe ja Rautaruukki. Hän on EATalksin, arkkitehtuurivalmennus ja konsultointiyrityksen perustaja sekä vuorovaikutteisen arkkitehtuurityylin pioneeri ja kehittäjä. Erityisen mieluista Samille on klassisen IT:n ja digitaalisten tiimien yhteensovittaminen ja valmentava johtaminen

Kokenut konsultti ja kehittäjä, QPR Software Oyj

Ari Haaksiala

Arilla on pitkä kokemus toiminnankehityksen ja kokonaisarkkitehtuurin konsultoinnista ja kehittämisestä sekä julkishallinnon että yksityissektorin organisaatioissa. Arin erityisosaamisalueita ovat kyvykkyyspohjainen toiminnan kehittäminen, prosessi- ja tietoarkkitehtuuri sekä tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt. Arilla on kokemusta myös ketterästä kehittämisestä käytännössä sekä laatujärjestelmien kehittämisestä ja arvioinnista. Arin kokemus luo vankan osaamispohjan kokonaisvaltaisiin kehitystehtäviin hyödyntäen systemaattisia ja ketteriä lähestymistapoja.

Senior Consultant, Coala Oy

Oskari Forsblom

Oskarilla on laaja kokemus tietojärjestelmien suunnittelusta sekä arkkitehtuurin mallintamisesta kokonaisuuksien, että myös yksittäisten ratkaisujen näkökulmasta. Oskari on toiminut useissa eri arkkitehtuurirooleissa järjestelmäarkkitehtuurin ja teknologia-arkkitehtuurin parissa, että myös sovellusarkkitehtina työuransa aikana. Arkkitehtina Oskari on saanut olla mukana erilaisissa järjestelmätoimituksissa, joissa arkkitehtuuri on ollut apuna vaatimusmäärittelyssä tai osana ketterän kehitystiimin päivittäistä työtä. Hän on myös ollut kehittämässä ja käyttöönottomassa organisaatiotasoista järjestelmädokumentaatiomallia. Mallin kehittäminen on yksi asia, varsinaiset haasteet tulevat vastaan, kun sitä jalkautetaan.

Tekniikan tohtori tietotekniikka (Aalto/Teknillinen korkeakoulu), General Manager, Wärtsilä

Paavo Kotinurmi

Paavo on työskennellyt integraatioiden parissa yli 20 vuotta. Teorian ja integraatioiden opettaminen tulivat hänelle tutuksi opettavana tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto). Yritysten välisiin integraatioihin liittyvän väitöskirjan valmistumisen jälkeen Paavo on toiminut Wärtsilässä vuodesta 2008 eri positioissa integraatioiden parissa soveltamassa teoriaa käytännössä. Tänä aikana Paavo on ollut asiantuntijana, arkkitehtina ja ohjausryhmäjäsenenä monissa projekteissa, joissa integraatiot ovat olleet isossa roolissa.

Hän on ollut merkittävässä roolissa siitä, että globaalien integraatioiden rakentaminen ja tukeminen on nyt ennakoitavampaa ja kustannustehokkaampaa perustuen hyviin käytäntöihin, uudelleenkäytettävyyteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Kokemusta Paavolle on kertynyt sekä järjestelmien päivityksistä, ESB ja API MGMT järjestelmäprojekteista sekä ihan päivittäisestä työstä integraatioiden kanssa.

Head of Enterprise Architecture, Veikkaus Oy

Timo Kaaretsalo

Timo toimii Head of Enterprise Architecture roolissa Veikkaus Oy:ssä. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus rahapelialalta ja 15 vuoden kokemus kokonaisarkkitehtuurista ja sen kehittämisestä. Kokonaisarkkitehtuuri toimiin parhaimmillaan hyvänä vuoropuheluna ja kehitysvälineen liiketoiminnan ja ICT:n välillä ja antaa kaikille osapuolille selkeän kokonaiskuvan siitä mistä osista yritys koostuu ja mitä ollaan kehittämässä.

Tuoteomistaja, Arkkitehtuuri-tuote, Verohallinto

Alpo Lahtinen

Alpo on johtanut Verohallinnon arkkitehtuuritoimintoja useiden vuosien ajan. Arkkitehtuuritoiminnon vetäjänä Alpo on rekrytoinut sisäistä ja ulkoista arkkitehtuuriosaamista, hankkinut työvälineitä sekä osallistunut tiiviisti julkissektorin arkkitehtuurikeskusteluun. Alpolla on erinomainen näkemys arkkitehtuurin työ- ja konsulttimarkkinan tilanteesta sekä arkkitehtien osaamisvaatimuksista ketterän kehityksen, kasvavien turvallisuusvaatimusten ja pilviteknologioiden aikakaudella.

Group Manager, Architecture, Valtori

Ville Arkko

Ville on yritysarkkitehtuurin ammattilainen, jolla on kahden vuosikymmenen käytännön kokemus tietotekniikkaan liittyvistä hallinnoiduista ja asiantuntijapalveluista vaihtelevilla arkkitehtuureilla, teknologioilla ja toimintamalleilla. Ville tukee liiketoimintaa luomalla ketterää yritysarkkitehtuuria tukemaan nykyaikaisia ​​palvelutoimituksia ja kuromalla umpeen kehitys- ja toimintaorganisaatioiden välistä kuilua. Hän on innostunut IT:n johtamisesta ja rakentamisesta. Ville etsii jatkuvasti tapoja optimoida ja parantaa ratkaisuja, jotta ne sopivat tarkoitukseen.

Enterprise Architect, OP

Sakari Olli

Sakari on nähnyt läheltä finanssialan ja vähittäiskaupan digitaalisen murroksen ja sen luomat vaatimukset IT -arkkitehtuureille. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminta- ja kokonaisarkkitehtuurien rakentamisesta sekä jalkauttamisesta laajoihin organisaatioihin. Hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita massiivisia muutos- ja transformaatiohankkeita.

Sisältö, jonka jälkeen olet 2.0.

 

 • 1. PÄIVÄ
 • 8.30
 • Rekisteröityminen ja aamupala Keilaniemessä
Senior Advisor, IT Architect at Wallenius Consulting Oy

Niklas Wallenius

Niklaksella on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja arkkitehtuurien parissa hän on tehnyt töitä yli 15 vuotta. Niklas on erikoistunut liiketoimintalähtöisen IT:n ja arkkitehtuurien kehittämiseen ja hän käy työssään paljon keskusteluja ylimmän johdon kanssa. Hän on osallistunut lukuisten suomalaisten yritysten IT-strategioiden ja teknologiaroadmapien laatimiseen. Niklaksella on vahva tietoturvatausta ja käytännönläheinen ote tekemiseen.

 • Mihin suuntaan kokonaisarkkitehtuuri on kehittymässä tulevaisuudessa?
 • Kokonaisarkkitehtuurin keinot digitaalisen transformaation vauhdittajana
Founder, EATalks

Sami Haapanen

Samilla on 20 vuoden kokemus kokonaisarkkitehtuurin johtamisesta yrityksistä kuten KONE, Posti, SSAB Europe ja Rautaruukki. Hän on EATalksin, arkkitehtuurivalmennus ja konsultointiyrityksen perustaja sekä vuorovaikutteisen arkkitehtuurityylin pioneeri ja kehittäjä. Erityisen mieluista Samille on klassisen IT:n ja digitaalisten tiimien yhteensovittaminen ja valmentava johtaminen

 • Piirretään ja piirretään mutta muuttuuko mikään?
 • Polku keskelle linjauksien ja kriteeristöjen metsää
 • Tiedonhallintaa tiedostamattomana, elinkaari ja tarve
 • Arkkitehti ei hidasta ketterää ja pilvipainottunutta hanketta
Group Manager, Architecture, Valtori

Ville Arkko

Ville on yritysarkkitehtuurin ammattilainen, jolla on kahden vuosikymmenen käytännön kokemus tietotekniikkaan liittyvistä hallinnoiduista ja asiantuntijapalveluista vaihtelevilla arkkitehtuureilla, teknologioilla ja toimintamalleilla. Ville tukee liiketoimintaa luomalla ketterää yritysarkkitehtuuria tukemaan nykyaikaisia ​​palvelutoimituksia ja kuromalla umpeen kehitys- ja toimintaorganisaatioiden välistä kuilua. Hän on innostunut IT:n johtamisesta ja rakentamisesta. Ville etsii jatkuvasti tapoja optimoida ja parantaa ratkaisuja, jotta ne sopivat tarkoitukseen.

 • 10.50
 • Tauko ja verkostoitumista

Verkostoidu kollegoidesi kanssa

 • Arkkitehtuurin hallinta, kun vastuu on jakautunut
 • Voiko riskit ulkoistaa?
 • Kuka vastaa, kun verkkoalusta tai sen palvelu ei toimi tai lakkaa olemasta?
Tietojärjestelmätieteen professori, Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Matti Rossi

Matti on erittäin arvostettu tutkija, joka on omistautunut tietojärjestelmien kehittämisen ongelmien ratkaisemiseen. Hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet laajoihin ERP- ja arkkitehtuurihankkeisiin ja niiden organisationaalisiin vaikutuksiin sekä avoimen datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Matti on saanut vuoden 2013 TAF:in Millenium Distinction Award:in avoimen koodin ja -datan tutkimuksesta, mikä osoittaa hänen poikkeuksellisen korkean tasonsa tietojärjestelmien alan asiantuntijana. Hän on myös uusimpien aiheiden edelläkävijä, joka tutkii datan omistajuutta ja sen tuotteistamista. Hänen kattava kokemuksensa liiketoiminnasta ja tietojärjestelmistä auttaa häntä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja kehittämään heille räätälöityjä ratkaisuja.

 • 12.00
 • Lounas ja verkostoitumista

Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi

 • Liiketoimintakyvykkyyksien mallinnus ja hyödyntäminen kokonaisarkkitehtuurissa
 • Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen strategian konkretisoinnissa
Head of Enterprise Architecture, Veikkaus Oy

Timo Kaaretsalo

Timo toimii Head of Enterprise Architecture roolissa Veikkaus Oy:ssä. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus rahapelialalta ja 15 vuoden kokemus kokonaisarkkitehtuurista ja sen kehittämisestä. Kokonaisarkkitehtuuri toimiin parhaimmillaan hyvänä vuoropuheluna ja kehitysvälineen liiketoiminnan ja ICT:n välillä ja antaa kaikille osapuolille selkeän kokonaiskuvan siitä mistä osista yritys koostuu ja mitä ollaan kehittämässä.

 • 13.50
 • Kahvitauko ja verkostoitumista

Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa

 • Mitä voidaan oppia vanhoista teknologioista?
 • Milloin kannattaa ottaa käyttöön uusia teknologioita?
 • Eri järjestelmien elinkaaret
Senior Consultant, Coala Oy

Oskari Forsblom

Oskarilla on laaja kokemus tietojärjestelmien suunnittelusta sekä arkkitehtuurin mallintamisesta kokonaisuuksien, että myös yksittäisten ratkaisujen näkökulmasta. Oskari on toiminut useissa eri arkkitehtuurirooleissa järjestelmäarkkitehtuurin ja teknologia-arkkitehtuurin parissa, että myös sovellusarkkitehtina työuransa aikana. Arkkitehtina Oskari on saanut olla mukana erilaisissa järjestelmätoimituksissa, joissa arkkitehtuuri on ollut apuna vaatimusmäärittelyssä tai osana ketterän kehitystiimin päivittäistä työtä. Hän on myös ollut kehittämässä ja käyttöönottomassa organisaatiotasoista järjestelmädokumentaatiomallia. Mallin kehittäminen on yksi asia, varsinaiset haasteet tulevat vastaan, kun sitä jalkautetaan.

Senior Advisor, IT Architect at Wallenius Consulting Oy

Niklas Wallenius

Niklaksella on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja arkkitehtuurien parissa hän on tehnyt töitä yli 15 vuotta. Niklas on erikoistunut liiketoimintalähtöisen IT:n ja arkkitehtuurien kehittämiseen ja hän käy työssään paljon keskusteluja ylimmän johdon kanssa. Hän on osallistunut lukuisten suomalaisten yritysten IT-strategioiden ja teknologiaroadmapien laatimiseen. Niklaksella on vahva tietoturvatausta ja käytännönläheinen ote tekemiseen.

 • 16.00
 • Ensimmäinen tapahtumapäivä päättyy!

 • 2. PÄIVÄ
 • 8.30
 • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupala
Senior Advisor, IT Architect at Wallenius Consulting Oy

Niklas Wallenius

Niklaksella on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja arkkitehtuurien parissa hän on tehnyt töitä yli 15 vuotta. Niklas on erikoistunut liiketoimintalähtöisen IT:n ja arkkitehtuurien kehittämiseen ja hän käy työssään paljon keskusteluja ylimmän johdon kanssa. Hän on osallistunut lukuisten suomalaisten yritysten IT-strategioiden ja teknologiaroadmapien laatimiseen. Niklaksella on vahva tietoturvatausta ja käytännönläheinen ote tekemiseen.

 • Miksi data governance ei ota onnistuakseen?
 • Boostia teknologiasta?
Data Management & Quality palveluiden vetäjä, Loihde Advance

Kea Kangas-Lång

Kea on työskennellyt erilaisissa rooleissa sekä useiden suurten yritysten, että julkissektorin Master Data -hankkeissa. Hänellä on erityisen vahva kokemus tiedon hallintamallin (Data Governance) kehittämisestä ja jalkauttamisesta, tiedonhallinnan prosessien upottamisesta liiketoimintaprosesseihin, tietomalleista sekä erilaisista MDM-arkkitehtuureista. Hän on myös mukana AIGA-hankkeessa, joka keskittyy algoritmien, erityisesti tekoälyn tuottamien päätösten luotettavuuden, läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden vahvistamiseen.

 • Ensimmäinen yritys: regulaatiot, refaktorointi ja muut sudenkuopat
 • Toinen yritys: pelisäännöt, periaatteet ja muut viisaudet
 • Mitä lopulta saavutettiin ja mitä opittiin?
Enterprise Architect, OP

Sakari Olli

Sakari on nähnyt läheltä finanssialan ja vähittäiskaupan digitaalisen murroksen ja sen luomat vaatimukset IT -arkkitehtuureille. Hänellä on pitkä kokemus liiketoiminta- ja kokonaisarkkitehtuurien rakentamisesta sekä jalkauttamisesta laajoihin organisaatioihin. Hän on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa useita massiivisia muutos- ja transformaatiohankkeita.

 • 10.50
 • Tauko ja verkostoitumista

Verkostoidu kollegoidesi kanssa

 • Digitaalinen turvallisuus kansallisella ja kansainvälisellä tasolla – mitä eroja?
 • Tietoturvan kuvaaminen kokonaisarkkitehtuurissa ja kokonaisstrategiassa
CSPO, Nordics & Baltics, Huawei

Marja Dunderfelt

Marjalla on laaja-alainen kokemus tieto- ja kyberturvallisuudesta. Hän on toiminut yli 25 vuotta erilaisissa turvallisuustehtävissä mm. monikansallisen teleoperaattorin palveluksessa, joista yli 10 vuotta sekä Suomen maayhtiön että konsernin turvallisuusjohtajan tehtävissä. Hän on toteuttanut useita turvallisuusorganisaation, turvallisuusjärjestelmien ja prosessien muutosjohtamiseen liittyneitä tehtäviä mm. rakentanut Global SOCin, tuottanut sille kyberstrategian ja jalkauttanut sen. Tällä hetkellä Marja toimii teknologiajätti  Huawein Pohjois- ja Baltianmaiden  kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtajana.

 • 12.00
 • Lounas ja verkostoitumista

Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi

 • Perinteiset Masterdata ja transaktiodata integraatiot
 • Hyviä käytäntöjä integraatioden rakentamiseen
 • Katsaus tulevaisuuteen
Tekniikan tohtori tietotekniikka (Aalto/Teknillinen korkeakoulu), General Manager, Wärtsilä

Paavo Kotinurmi

Paavo on työskennellyt integraatioiden parissa yli 20 vuotta. Teorian ja integraatioiden opettaminen tulivat hänelle tutuksi opettavana tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa (nykyisin Aalto). Yritysten välisiin integraatioihin liittyvän väitöskirjan valmistumisen jälkeen Paavo on toiminut Wärtsilässä vuodesta 2008 eri positioissa integraatioiden parissa soveltamassa teoriaa käytännössä. Tänä aikana Paavo on ollut asiantuntijana, arkkitehtina ja ohjausryhmäjäsenenä monissa projekteissa, joissa integraatiot ovat olleet isossa roolissa.

Hän on ollut merkittävässä roolissa siitä, että globaalien integraatioiden rakentaminen ja tukeminen on nyt ennakoitavampaa ja kustannustehokkaampaa perustuen hyviin käytäntöihin, uudelleenkäytettävyyteen sekä jatkuvaan parantamiseen. Kokemusta Paavolle on kertynyt sekä järjestelmien päivityksistä, ESB ja API MGMT järjestelmäprojekteista sekä ihan päivittäisestä työstä integraatioiden kanssa.

 • 13.50
 • Tauko ja verkostoitumista

Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa

 • Ketterän kehittämismallin käyttöönotto
 • Arkkitehtuurin rooli ketterässä kehittämismallissa
 • Arkkitehtuurin kuvaaminen Lean-periaatteiden mukaisesti
Kokenut konsultti ja kehittäjä, QPR Software Oyj

Ari Haaksiala

Arilla on pitkä kokemus toiminnankehityksen ja kokonaisarkkitehtuurin konsultoinnista ja kehittämisestä sekä julkishallinnon että yksityissektorin organisaatioissa. Arin erityisosaamisalueita ovat kyvykkyyspohjainen toiminnan kehittäminen, prosessi- ja tietoarkkitehtuuri sekä tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyt. Arilla on kokemusta myös ketterästä kehittämisestä käytännössä sekä laatujärjestelmien kehittämisestä ja arvioinnista. Arin kokemus luo vankan osaamispohjan kokonaisvaltaisiin kehitystehtäviin hyödyntäen systemaattisia ja ketteriä lähestymistapoja.

 • Erilaiset arkkitehtiroolit ja -työkalut
 • Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan erityisesti?
Tuoteomistaja, Arkkitehtuuri-tuote, Verohallinto

Alpo Lahtinen

Alpo on johtanut Verohallinnon arkkitehtuuritoimintoja useiden vuosien ajan. Arkkitehtuuritoiminnon vetäjänä Alpo on rekrytoinut sisäistä ja ulkoista arkkitehtuuriosaamista, hankkinut työvälineitä sekä osallistunut tiiviisti julkissektorin arkkitehtuurikeskusteluun. Alpolla on erinomainen näkemys arkkitehtuurin työ- ja konsulttimarkkinan tilanteesta sekä arkkitehtien osaamisvaatimuksista ketterän kehityksen, kasvavien turvallisuusvaatimusten ja pilviteknologioiden aikakaudella.

Senior Advisor, IT Architect at Wallenius Consulting Oy

Niklas Wallenius

Niklaksella on yli 20 vuoden kokemus IT-alalta ja arkkitehtuurien parissa hän on tehnyt töitä yli 15 vuotta. Niklas on erikoistunut liiketoimintalähtöisen IT:n ja arkkitehtuurien kehittämiseen ja hän käy työssään paljon keskusteluja ylimmän johdon kanssa. Hän on osallistunut lukuisten suomalaisten yritysten IT-strategioiden ja teknologiaroadmapien laatimiseen. Niklaksella on vahva tietoturvatausta ja käytännönläheinen ote tekemiseen.

 • 16.00
 • Kiitos! Tapahtuma päättyy

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 790 €

Yksityinen sektori 990 €

Voimassa 28.7.2023 asti.
osta liput

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 890 €

Yksityinen sektori 1190 €

Voimassa 25.8.2023 asti.
osta liput

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 990 €

Yksityinen sektori 1290 €

Voimassa 26.9.2023 asti.
osta liput

Toiveissa päivitys koko tiimille?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Eikö kannattaisi päivittää koko tiimin osaaminen samalla? Kannustammekin teitä osallistumaan ryhmissä, sillä kaikki kolmen hengen ja sitä isommat ryhmät ovat oikeutettuja ryhmäalennukseen.

Miten toimia? Meilaa ryhmatarjous@upload.fi tai soita 040 655 1855 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

Muut ostivat myös

Katso kaikki koulutukset ja tapahtumat täältä.

Yhteistyökumppanina

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta 3 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET

Hotelli

Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙

Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin  ’’BPROFESSIO23’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin 25.-27.9.2023, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.

Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!

VARAA HUONE