Skip to content

Tietosuojan hallinta ja johtaminen

Koulutus tarjoaa vahvan pohjan tietosuojan hallintaan ja johtamiseen. Saat erinomaisen kokonaiskäsityksen tietosuojavaatimuksista ja tiedät, miten voit hyödyntää niitä organisaatiosi toiminnassa.

Lue lisää Ohjelma

 

ILMOITTAUDU

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

Rakenna luottamusta tietosuojalla.

Asianmukaisella tietosuojan toteuttamisella ei pelkästään vastata lain vaatimuksiin, vaan se on yksi luottamuksen rakentajista ja sitä kautta arvokas osa organisaatiota. 

Tietosuojan johtaminen -koulutuksessa käydään kattavasti läpi erilaiset tietosuojavaatimukset sekä tehokkaita keinoja niiden hallintaan. Pääset perehtymään aiheeseen niin organisaation toiminnan kuin juridiikan näkökulmasta, mikä tarjoaa sinulle erinomaisen kokonaiskuvan aiheesta.

Opit hahmottamaan sen, millaisissa tilanteissa tarvittavat tasapainotestit ja vaikutustenarvioinnit on toteutettava sekä miten tietosuojavaatimuksia sovelletaan organisaation luottamuksen rakentajana. Lisäksi esittelyssä on ratkaisuja tietoturvaloukkauksien varalle.

Koulutus on toteutettu käytännönläheisesti tyypillisiä arjen tapausesimerkkejä hyödyntäen – näin saat roppakaupalla suoria toimintamalleja tietosuojan johtamiseen omassa organisaatiossasi.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu organisaation tietosuojasta vastaaville henkilöille.

Ennakko-osaamisena odotetaan tietosuojan peruskäsitteiden ja perusteiden hallitsemista.

SISÄISTÄ

tietosuojavaatimukset opi vastaamaan niihin

TUNNISTA

milloin tasapainotestit ja vaikutustenarvioinnit tulee toteuttaa

TIEDÄ

miten toimia tietoturvaloukkauksen sattuessa

HYÖDYNNÄ

tietosuojadokumentaatiota toiminnan tukena

Ohjelma.

 • 1. PÄIVÄ
 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutuksen
 • Henkilötietorekistereiden kartoitus
 • Tietovirtakuvausten laatiminen
 • Käsittelyn oikeusperusteiden määrittely
 • Selosteet käsittelytoimista: miksi ja miten?
Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

Mikko Pohjala

Mikko on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, jonka ainutlaatuinen osaamisen yhdistelmä koostuu tietosuojan, tietoturvan ja tietotekniikan syvästä ymmärryksestä. Yli 20 vuoden urallaan hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa ohjelmistokehityksen parissa, maksamisen tietoturvatehtävissä ja teknisenä asiantuntijana eri esitutkintaviranomaisten alaisuudessa. Tietosuoja on ollut uran kaikissa vaiheissa keskeisessä roolissa.

Nykyisin Mikko toimii itsenäisenä tietosuoja- ja tietoturvakonsulttina. Hän on vakaasti sitä mieltä, että tietosuoja ei ole liiketoiminnan este, vaan ennemminkin sen mahdollistaja. Hänen tavoitteenaan onkin levittää tätä tietosuojan ilosanomaa laajalti. Lisäksi Mikko toimii Tietosuoja ry:n puheenjohtajana.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Tyypillisimmät käsittelytoimiin liittyvät riskit
 • Tasapainotestien tekeminen
 • Vaikutustenarviointien toteutus
Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

Mikko Pohjala

Mikko on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, jonka ainutlaatuinen osaamisen yhdistelmä koostuu tietosuojan, tietoturvan ja tietotekniikan syvästä ymmärryksestä. Yli 20 vuoden urallaan hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa ohjelmistokehityksen parissa, maksamisen tietoturvatehtävissä ja teknisenä asiantuntijana eri esitutkintaviranomaisten alaisuudessa. Tietosuoja on ollut uran kaikissa vaiheissa keskeisessä roolissa.

Nykyisin Mikko toimii itsenäisenä tietosuoja- ja tietoturvakonsulttina. Hän on vakaasti sitä mieltä, että tietosuoja ei ole liiketoiminnan este, vaan ennemminkin sen mahdollistaja. Hänen tavoitteenaan onkin levittää tätä tietosuojan ilosanomaa laajalti. Lisäksi Mikko toimii Tietosuoja ry:n puheenjohtajana.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Tietosuojaselosteiden laatiminen ja käyttö
 • Yleisimmät virheet tietosuojaselosteissa
 • Tietopyyntöprosessin toteutus ja käsittely
 • Sakot ja sanktiot
Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

Mikko Pohjala

Mikko on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, jonka ainutlaatuinen osaamisen yhdistelmä koostuu tietosuojan, tietoturvan ja tietotekniikan syvästä ymmärryksestä. Yli 20 vuoden urallaan hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa ohjelmistokehityksen parissa, maksamisen tietoturvatehtävissä ja teknisenä asiantuntijana eri esitutkintaviranomaisten alaisuudessa. Tietosuoja on ollut uran kaikissa vaiheissa keskeisessä roolissa.

Nykyisin Mikko toimii itsenäisenä tietosuoja- ja tietoturvakonsulttina. Hän on vakaasti sitä mieltä, että tietosuoja ei ole liiketoiminnan este, vaan ennemminkin sen mahdollistaja. Hänen tavoitteenaan onkin levittää tätä tietosuojan ilosanomaa laajalti. Lisäksi Mikko toimii Tietosuoja ry:n puheenjohtajana.

 • 14.30
 • Kahvitauko
 • Tietosuojasuunnitelma ja vuosikello
 • Tietotilinpäätös ja raportointi johdolle
 • Dokumentaation käyttö liiketoiminnan tukena
Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

Mikko Pohjala

Mikko on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, jonka ainutlaatuinen osaamisen yhdistelmä koostuu tietosuojan, tietoturvan ja tietotekniikan syvästä ymmärryksestä. Yli 20 vuoden urallaan hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa ohjelmistokehityksen parissa, maksamisen tietoturvatehtävissä ja teknisenä asiantuntijana eri esitutkintaviranomaisten alaisuudessa. Tietosuoja on ollut uran kaikissa vaiheissa keskeisessä roolissa.

Nykyisin Mikko toimii itsenäisenä tietosuoja- ja tietoturvakonsulttina. Hän on vakaasti sitä mieltä, että tietosuoja ei ole liiketoiminnan este, vaan ennemminkin sen mahdollistaja. Hänen tavoitteenaan onkin levittää tätä tietosuojan ilosanomaa laajalti. Lisäksi Mikko toimii Tietosuoja ry:n puheenjohtajana.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Ensimmäinen päivä päättyy

 • 2. PÄIVÄ
 • 8.55
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Määritelmät ja toimenpiteet
 • Sisäiset prosessit kuntoon
 • Tapauksia ja harjoitus
Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

Asta Salo

Asta toimii juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla data ja teknologia -tiimissä. Hän on työskennellyt teknologiaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien asioiden parissa sekä konsultti- että asianajoalalla. Astalla on erinomaista osaamista juuri IT-alan näkökulmasta – hän on opiskellut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja omaa arvokasta työkokemusta myös IT-alalta.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Tietojenkäsittelysopimusten laatiminen
 • Kansainväliset tiedonsiirrot
 • Vahingonkorvaukset tietojenkäsittelyssä
Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

Asta Salo

Asta toimii juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla data ja teknologia -tiimissä. Hän on työskennellyt teknologiaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien asioiden parissa sekä konsultti- että asianajoalalla. Astalla on erinomaista osaamista juuri IT-alan näkökulmasta – hän on opiskellut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja omaa arvokasta työkokemusta myös IT-alalta.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Ilmoittajansuojalain yleiskatsaus
 • Ilmoitusten käsittely
 • Rekisteröidyn oikeuksien rajoittaminen
Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

Asta Salo

Asta toimii juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla data ja teknologia -tiimissä. Hän on työskennellyt teknologiaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien asioiden parissa sekä konsultti- että asianajoalalla. Astalla on erinomaista osaamista juuri IT-alan näkökulmasta – hän on opiskellut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja omaa arvokasta työkokemusta myös IT-alalta.

 • 14.30
 • Kahvitauko
 • Suostumus käsittelyperusteena työsuhteessa
 • Sähköposti ja viestinnän luottamuksellisuus
 • Menettelytavat teknisen valvonnan järjestämisessä
Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

Asta Salo

Asta toimii juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla data ja teknologia -tiimissä. Hän on työskennellyt teknologiaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien asioiden parissa sekä konsultti- että asianajoalalla. Astalla on erinomaista osaamista juuri IT-alan näkökulmasta – hän on opiskellut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja omaa arvokasta työkokemusta myös IT-alalta.

 • 15.30
 • Yhteenveto koulutuksesta
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

Juristi, data & teknologia -tiimi, Castrén & Snellman

Asta Salo

Asta toimii juristina Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla data ja teknologia -tiimissä. Hän on työskennellyt teknologiaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien asioiden parissa sekä konsultti- että asianajoalalla. Astalla on erinomaista osaamista juuri IT-alan näkökulmasta – hän on opiskellut Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja matematiikkaa, ja omaa arvokasta työkokemusta myös IT-alalta.

Tietosuojan ja tietoturvan huippuasiantuntija, Tietosuoja ry:n puheenjohtaja

Mikko Pohjala

Mikko on tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri, jonka ainutlaatuinen osaamisen yhdistelmä koostuu tietosuojan, tietoturvan ja tietotekniikan syvästä ymmärryksestä. Yli 20 vuoden urallaan hän on työskennellyt monipuolisesti muun muassa ohjelmistokehityksen parissa, maksamisen tietoturvatehtävissä ja teknisenä asiantuntijana eri esitutkintaviranomaisten alaisuudessa. Tietosuoja on ollut uran kaikissa vaiheissa keskeisessä roolissa.

Nykyisin Mikko toimii itsenäisenä tietosuoja- ja tietoturvakonsulttina. Hän on vakaasti sitä mieltä, että tietosuoja ei ole liiketoiminnan este, vaan ennemminkin sen mahdollistaja. Hänen tavoitteenaan onkin levittää tätä tietosuojan ilosanomaa laajalti. Lisäksi Mikko toimii Tietosuoja ry:n puheenjohtajana.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 925 €
Yksityinen sektori: 1245 €
Voimassa 29.3.2024 asti.
osta liput

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 975 €
Yksityinen sektori: 1345 €
Voimassa 26.4.2024 asti.
osta liput

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 1025 €
Yksityinen sektori: 1545 €
Voimassa 28.5.2024 asti.
osta liput

Toiveissa päivitys koko tiimille?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta, kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@upload.fi tai soita +358 (0)40 526 4450 – me autamme oikeasti mielellämme.

Muut ostivat myös

Katso kaikki tietoturvan ja kyberturvan koulutukset.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

2.0 versio sinusta aina taattu

– toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä