Skip to content
  • Itsensä kehittäminen
08/12/2021

Satu Palviainen: ”Osaamisen johtamisen tulisi olla työnantajalle osa arkea.”

Haastattelimme pitkän linjan IT-ammattilaista, Satu Palviaista, alan ammattilaisiin kohdistuvista osaamisvaatimuksista ja koulutuksen tarpeesta. Hän on ehtinyt 25-vuotisen uransa aikana näkemään alan murroksen aitiopaikalta – nykyään COR Groupin tietohallintojohtajana työskentelevä Palviainen on toiminut tietohallintojohtajan tehtävissä muun muassa Attendolla ja Realia Groupissa.

IT-alalla koulutuksen merkitys kasvaa.

Viimeiset 20-vuotta Palviainen on toiminut esihenkilöroolissa. Hän näkee, että tärkeänä osana esihenkilötehtäviä on huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja tarjota työntekijöille jatkuvia oppimismahdollisuuksia työtehtävien ja koulutusten kautta.

”Ajatellen työnantajamielikuvaakin, IT-ammattilaiset arvostavat sitä, että osaamisen johtaminen on työnantajalle osa arkea ja kouluttautumisesta huolehditaan.” Palviainen nostaa hyvänä esimerkkinä esille terveydenhuoltoalan, jossa osaamisen kehittämiselle on varattua aikaa kuukausittaisesta työajasta. Toki hoitoalalla koulutus on pitkälti lakisääteisten velvollisuuksien johdosta hoidettu näin systemaattisesti, mutta miksei samantyylistä mallia voisi ”vapaaehtoisesti” tuoda myös IT-alalle, jossa muutostahti on kova. ”IT-alalla aletaan mennä siihen, että työ on jatkuvaa oppimista ja sille oppimisille on varattava aikaa.”

Palviaisen mukaan on tärkeää tarjota syventäviä koulutuksia omaan erityisosaamiseen liittyen, oli se oma osaamisalue sitten esimerkiksi pilvipalvelut tai tietoturva. Palviainen vinkkailee tiimiläisilleen erilaisia itseoppimisvaihtoehtoja, jos sopivia tulee vastaan.

Erityisen tärkeänä osa-alueena hän näkee sen, että koulutukselle järjestetään aikaa, jotta ihminen pystyy aidosti kaiken kiireen keskellä keskittyä oppimiseen. Myös oppimisen jälkeen on pystyttävä tuomaan opitut asiat käytäntöön eli hyödyntää niitä päivittäisessä työssä ja jakamaan opit muille. ”Tärkeää on, ettei pelkästään keskitytä koulutukseen, vaan mietitään, miten voidaan tuoda lisäarvoa omaan työhön ja koko tiimille myös koulutuksen jälkeen.”

Palviainen pyrkii myös osallistamaan oman tiiminsä jäsenet liiketoimintojen koulutuksiin, jotta syntyy enemmän ryhmäytymistä ja tiimiytymistä yli perinteisten osastorajojen. ”Meillä on tarve vastata liiketoiminnan tarpeeseen, joten meidän on ymmärrettävä, miten liiketoiminta toimii ja miten heidän strategiansa saadaan toteutettua. Pyrimme siksi olemaan myös heidän koulutuksissaan läsnä mahdollisuuksien mukaan.”

Tulevaisuudessa moninaisuus on entistä tärkeämmässä roolissa.

Tulevaisuuden IT-osaajille on valtavasti vaatimuksia, ja lista tulee varmasti kasvamaan entisestään. Asiantuntijuuden lisäksi tulevaisuuden ammattilaisen on kyettävä miettimään pitkän tähtäimen isoa kuvaa ja samalla osattava reagoida päivittäisiin, hektisiin asioihin. ”Jotta pystyy rakentamaan isoa kuvaa on samalla ymmärrettävä oman asiantuntijuusalueen tilannetta ja sen kehittymistä”, sanoo Palviainen.

Lisäksi alalla arvostetaan kasvavassa määrin geneerisiä taitoja, jotka ovat kaikille hyödyksi, kuten projektihallinnan taidot. ”Usein asioita viedään eteenpäin joko perinteisin projektihallinnan keinoin tai ketterin menetelmin.” Myös sosiaaliset- ja viestintätaidot sekä dokumentointitaidot ovat tärkeässä roolissa. Toiminnan digitalisoituessa korostuu myös entisestään kykyä ajatella käyttäjä- tai asiakaskokemusta.

Uploadilla koulutuksia arkkitehtuurista datan hallintaan

Uploadin tavoitteena on auttaa IT-alan ammattilaisia pysymään muutosvauhdissa mukana. Tarjonnasta löytyy heti ensimmäisenä vuonna 100 laadukasta  IT-alan koulutusta ja tarjonta tulee kasvamaan kovalla vauhdilla. Ammattilaiset voivat kehittää osaamistaan muun muassa datan hallintaan, DevOpsiin, IT-arkkitehtuuriin, tekoälyyn ja pilvipalveluihin liittyen.

Koulutusaiheet ovat valikoituneet yleisön kiinnostuksen mukaan. Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen osallistuja pystyy päivittää itsensä, samoin kuin ohjelmistoja päivitetään, vastaamaan niin asiakkaiden, esihenkilöiden kuin kollegoidenkin välillä mahdottomiltakin tuntuviin toiveisiin. Tutustu koulutusaiheisiin täällä.

 

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia